Máy tính Casio DF590

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Đơn vị tính: Chiếc