Hoá đơn bán lẻ nhỏ

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Quyển