Giấy photo màu A4 PGRAND Indo (các màu đặc biệt)

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Ram