Giấy dính TOMY khổ A5 các cỡ (10tờ/tập)

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Tập