Giấy đề can A4 (100tờ/tập) xanh

  • Xuất xứ: China
  • Đơn vị tính: Tập