Bút viết bảng T.Long WB 03

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Chiếc