Bút viết bảng Monami

  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Đơn vị tính: Chiếc