Bút bi Thiên Long ( TL) 08 (xanh, đỏ, đen)

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Chiếc