Bông xóa bảng DELI 7810

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Đơn vị tính: Chiếc