Bìa màu A3 Indo – 100 tờ/ tập

  • Xuất xứ: Indonesia
  • Đơn vị tính: Tập