Bìa Giấy thơm có vân (100tờ/tập)

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Tập