Băng dính Si (xanh) 7cm

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cuộn