Băng dính giấy to 5cm

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cuộn