Băng dính ghi giá (màu trắng)

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cuộn